Επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση:


Υπάλληλος Γραφείου με Γνώση Ισπανικών (part-time 19:00-23:00)

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη | Κωδ: LAP - 0522


Γενικά για τη VIPA

Η VIPA είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο εμπόριο ανακτημένων υλικών, με έδρα την Ελβετία και ηγετική θέση στην παγκόσμια Κυκλική Οικονομία. Στην Ελλάδα, απασχολούμε περισσότερους από 230 εργαζομένους στα κεντρικά της γραφεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Επιθυμούμε να προσλάβουμε έναν Υπάλληλο για τα κεντρικά μας γραφεία στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύμβαση αορίστου χρόνου, πενθήμερη (Δευτέρα - Παρασκευή), 4ωρη απασχόληση, (ωράριο 19:00 - 23:00). Η θέση αφορά Back Office Εμπορικού Τμήματος / Logistics με εστίαση την Λατινική Αμερική.


Γιατί η VIPA;

Για εμάς κάθε μέλος της ομάδας μας είναι σημαντικό, γι' αυτό το λόγο επενδύουμε στην εκπαίδευση και στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Παρέχουμε εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε ένα δυναμικό και γρήγορα αναπτυσσόμενο περιβάλλον.


Καθήκοντα και Αρμοδιότητες

 • Έκδοση τιμολογίων και σχετικών εγγράφων (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ.)

 • Τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες καθώς και με μεταφορικές εταιρίες στη Λατινική Αμερική για συντονισμό του μεταφορικού έργου

 • Αρχειοθέτηση και καταχώριση παραστατικών

 • Συνεργασία με συναδέλφους άλλων τμημάτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών


Επιθυμητά Προσόντα και Δεξιότητες

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Ισπανικών

 • Σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης ή logistics

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

 • Γνώση Η/Υ (Microsoft Office)

 • Επιθυμητή αντίστοιχη προηγούμενη εμπειρία


Λοιπές πληροφορίες

 • Παρέχονται ανταγωνιστικές αποδοχές, ιδιωτική ασφάλιση υγείας και εταιρικό λάπτοπ

 • Προσφέρουμε εξειδικευμένη εκπαίδευση πάνω στα International Logistics και το Διεθνές Εμπόριο

 • Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής εκπαίδευσης (διάρκειας τουλάχιστον 2 εβδομάδων), η εργασία εκτελείται 100% από το σπίτι

 • Υπάρχει και η δυνατότητα εργασίας πλήρους απασχόλησης (με ωράριο 15:00 - 23:00)

 • Δίνονται ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη

 • Όμορφες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος στα κεντρικά γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απολύτως εμπιστευτικές

Η VIPA είναι εργοδότης Ίσων Ευκαιριών. Όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης βασίζονται στην αξία, την ικανότητα και τις ανάγκες της εταιρίας. Δεν κάνουμε διακρίσεις με βάση την ηλικία, την εθνικότητα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις, τις απόψεις, την υγεία, την αναπηρία, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά που προβλέπει ο νόμος.