Επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση:

Υπάλληλος Καταχώρησης Τιμολογίων

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη (περιοχή Θέρμης) | Κωδ: JIR - 0922


Γενικά για τη VIPA

Η VIPA είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο εμπόριο ανακτημένων υλικών, με έδρα την Ελβετία και ηγετική θέση στην παγκόσμια Κυκλική Οικονομία. Στην Ελλάδα, απασχολούμε περισσότερους από 270 εργαζομένους στα κεντρικά μας γραφεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Επιθυμούμε να προσλάβουμε έναν υπάλληλο που θα ενταχθεί στην ομάδα μας και θα ασχοληθεί με τον με την καταχώρηση τιμολογίων Εξωτερικού, στα κεντρικά μας γραφεία στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύμβαση αορίστου χρόνου, πενθήμερη, 8ωρη απασχόληση, (Δευτέρα - Παρασκευή).


Γιατί η VIPA;

Για εμάς κάθε μέλος της ομάδας μας είναι σημαντικό, γι' αυτό το λόγο επενδύουμε στην εκπαίδευση και στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Παρέχουμε εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε ένα δυναμικό και γρήγορα αναπτυσσόμενο περιβάλλον.


Καθήκοντα και Αρμοδιότητες

 • Καταχώρηση τιμολογίων στην αγγλική γλώσσα

 • Διαχείριση καρτελών προμηθευτών

 • Εξόφληση προμηθευτών

 • Συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με συνεργάτες σε εσωτερικό και εξωτερικό


Επιθυμητά Προσόντα και Δεξιότητες

 • Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης

 • Άριστη γνώση Αγγλικών

 • Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

 • Πολύ καλές δεξιότητες πληροφορικής (Microsoft Office & ERP)

 • Λογιστική αντίληψη

 • Ομαδικό πνεύμα

 • Πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες

 • Εστίαση στη λεπτομέρεια


Παροχές εταιρείας

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές

 • Δυνατότητα εργασίας από το σπίτι για κάποιες ημέρες της εβδομάδας

 • Ιδιωτική ασφάλιση υγείας και εταιρικό laptop

 • Ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη

 • Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε ένα μοντέρνο και πολυεθνικό εργασιακό περιβάλλον


Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απολύτως εμπιστευτικές

Η VIPA είναι εργοδότης Ίσων Ευκαιριών. Όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης βασίζονται στην αξία, την ικανότητα και τις ανάγκες της εταιρίας. Δεν κάνουμε διακρίσεις με βάση την ηλικία, την εθνικότητα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις, τις απόψεις, την υγεία, την αναπηρία, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά που προβλέπει ο νόμος.