Για λογαριασμό της θυγατρικής μας εταιρείας στην Αθήνα, VIPA Recycling, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση:


Μηχανικός Έργου για Επίβλεψη Μονάδων Ανακύκλωσης

Με έδρα τα Νότια Προάστια της Αθήνας | Κωδ: ENG - 1221


Γενικά για τη VIPA

Η VIPA είναι εταιρεία που ασχολείται με το εμπόριο ανακτημένων υλικών, απασχολώντας περίπου 190 άτομα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επιθυμούμε να προσλάβουμε έναν Μηχανολόγο Μηχανικό που θα απασχοληθεί στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) που διαθέτει η εταιρεία μέσω της θυγατρικής της VIPA Recycling (https://viparecycling.gr/). Πρόκειται για σχέση μισθωτής εργασίας, πλήρους απασχόλησης (14 μισθοί).


Καθήκοντα και Αρμοδιότητες

 • Επίβλεψη μονάδων ανακύκλωσης

 • Συντονισμός εργασιών

 • Επίβλεψη προσωπικού

 • Διασφάλιση τήρησης διαδικασιών σχετικά με την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην Εργασία


Επιθυμητά Προσόντα και Δεξιότητες

 • Πτυχίο Μηχανικού (ΑΕΙ ή ΤΕΙ)

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανικό περιβάλλον

 • Καλή γνώση Αγγλικών

 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Microsoft Office)

 • Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες


Παροχές εταιρείας

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές

 • Ιδιωτική ασφάλιση υγείας και εταιρικό laptop

 • Ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απολύτως εμπιστευτικές

Η VIPA είναι εργοδότης Ίσων Ευκαιριών. Όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης βασίζονται στην αξία, την ικανότητα και τις ανάγκες της εταιρίας. Δεν κάνουμε διακρίσεις με βάση την ηλικία, την εθνικότητα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις, τις απόψεις, την υγεία, την αναπηρία, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά που προβλέπει ο νόμος.