Επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση:


Χειριστής Περονοφόρου

Με έδρα τη Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης (Σίνδος) | Κωδ: CLW - 0122


Γενικά για τη VIPA

Η VIPA είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο εμπόριο ανακτημένων υλικών, με έδρα την Ελβετία και ηγετική θέση στην παγκόσμια Κυκλική Οικονομία. Στην Ελλάδα, απασχολούμε περισσότερους από 190 εργαζομένους στα κεντρικά της γραφεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Επιθυμούμε να προσλάβουμε έναν Χειριστή Περονοφόρου για την αποθήκη που διαθέτουμε στην Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης, στη Σίνδο. Πρόκειται για σύμβαση αορίστου χρόνου, πενθήμερη, 8ωρη απασχόληση, (Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00-16.30, με ημίωρο διάλειμμα).


Γιατί η VIPA;

Για εμάς κάθε μέλος της ομάδας μας είναι σημαντικό, γι' αυτό το λόγο επενδύουμε στην εκπαίδευση και στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Παρέχουμε εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε ένα δυναμικό και γρήγορα αναπτυσσόμενο περιβάλλον.


Καθήκοντα και Αρμοδιότητες

  • Χειρισμός περονοφόρου μηχανήματος (ηλεκτροκίνητο / diesel)

  • Φόρτωση/ Εκφόρτωση δεμάτων

  • Υποστηρικτικές εργασίες εντός του χώρου της αποθήκης


Επιθυμητά Προσόντα και Δεξιότητες

  • Προηγούμενη εμπειρία σε οργανωμένο τμήμα αποθήκης

  • Γνώση χειρισμού περονοφόρου – η άδεια χειριστή δεν είναι απαραίτητη, αλλά θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

  • Εργατικότητα, συνέπεια και ομαδικό πνεύμα


Παροχές εταιρείας

  • Μισθός ανάλογος της εμπειρίας

  • Ιδιωτική ασφάλιση υγείας

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απολύτως εμπιστευτικές

Η VIPA είναι εργοδότης Ίσων Ευκαιριών. Όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης βασίζονται στην αξία, την ικανότητα και τις ανάγκες της εταιρίας. Δεν κάνουμε διακρίσεις με βάση την ηλικία, την εθνικότητα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις, τις απόψεις, την υγεία, την αναπηρία, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά που προβλέπει ο νόμος.