Επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση:

Υπάλληλος Πιστωτικού Ελέγχου

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη (περιοχή Θέρμης) | Κωδ: CCT - 0922


Γενικά για τη VIPA

Η VIPA είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο εμπόριο ανακτημένων υλικών, με έδρα την Ελβετία και ηγετική θέση στην παγκόσμια Κυκλική Οικονομία. Στην Ελλάδα, απασχολούμε περισσότερους από 270 εργαζομένους στα κεντρικά μας γραφεία στη Θεσσαλονίκη, και στην Αθήνα. Επιθυμούμε να προσλάβουμε ένα στέλεχος που θα ενταχθεί στην Οικονομική Διεύθυνση στο τμήμα Credit Control, στα κεντρικά μας γραφεία στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύμβαση αορίστου χρόνου, πενθήμερη, 8ωρη απασχόληση, (Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00 - 17:00).


Γιατί η VIPA;

Για εμάς κάθε μέλος της ομάδας μας είναι σημαντικό, γι' αυτό το λόγο επενδύουμε στην εκπαίδευση και στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Παρέχουμε εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε ένα δυναμικό και γρήγορα αναπτυσσόμενο περιβάλλον.


Καθήκοντα και Αρμοδιότητες

 • Επικοινωνία με πελάτες (Εσωτερικού και Εξωτερικού) για την τακτοποίηση των υπολοίπων

 • Πιστωτικός έλεγχος πελατών εσωτερικού και εξωτερικού

 • Έλεγχος υπολοίπων πελατών

 • Παρακολούθηση και διασφάλιση της εφαρμογής της πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας

 • Λογιστικές καταχωρήσεις


Προσόντα και Δεξιότητες

 • Eμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο λογιστήριο ή Εμπορική Διεύθυνση

 • Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης

 • Άριστη γνώση Αγγλικών

 • Πολύ καλές δεξιότητες πληροφορικής (Microsoft Office & ERP)

 • Λογιστική αντίληψη

 • Ομαδικό πνεύμα

 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

 • Εστίαση στη λεπτομέρεια


Παροχές εταιρείας

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές

 • Ιδιωτική ασφάλιση υγείας και εταιρικό laptop

 • Ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη

 • Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε ένα μοντέρνο και πολυεθνικό εργασιακό περιβάλλον

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απολύτως εμπιστευτικές

Η VIPA είναι εργοδότης Ίσων Ευκαιριών. Όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης βασίζονται στην αξία, την ικανότητα και τις ανάγκες της εταιρίας. Δεν κάνουμε διακρίσεις με βάση την ηλικία, την εθνικότητα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις, τις απόψεις, την υγεία, την αναπηρία, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά που προβλέπει ο νόμος.