Επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση


Υπάλληλος Πιστωτικού Ελέγχου - Credit Control Department

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη | Ref: CCT - 0124


Γενικά για τη VIPA 

Η VIPA είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο εμπόριο ανακτημένων υλικών, με έδρα την Ελβετία και ηγετική θέση στην παγκόσμια Κυκλική Οικονομία. Στην Ελλάδα, απασχολούμε περισσότερους από 270 εργαζομένους στα κεντρικά μας γραφεία στη Θεσσαλονίκη, και στην Αθήνα. Επιθυμούμε να προσλάβουμε ένα στέλεχος που θα ενταχθεί στην Οικονομική Διεύθυνση στο τμήμα Credit Control, στα κεντρικά μας γραφεία στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύμβαση αορίστου χρόνου, πενθήμερη, 8ωρη απασχόληση, (Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00 - 17:00).

 

Γιατί η VIPA;

Για εμάς κάθε μέλος της ομάδας μας είναι σημαντικό, γι' αυτό το λόγο επενδύουμε στην εκπαίδευση και στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Παρέχουμε εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε ένα δυναμικό και γρήγορα αναπτυσσόμενο περιβάλλον.


Καθήκοντα και Αρμοδιότητες

 

Προσόντα και Δεξιότητες


Παροχές εταιρείας


Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρώς απόρρητες.

Η VIPA είναι ένας εργοδότης ίσων ευκαιριών.

Διαχειρίζεται τους εργαζομένους και υποψηφίους για απασχόληση βάσει των προσόντων και της απόδοσής τους σε συνδυασμό με τις εταιρικές ανάγκες. Η εταιρία αντιμετωπίζει τους παραπάνω χωρίς διάκριση έναντι της εθνικότητας, του χρώματος, του θρησκεύματος, της πίστης ή άλλης ιδεολογίας, της ηλικίας, του φύλου, του γένους, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της οικογενειακής κατάστασης, της φυσικής ή διανοητικής αναπηρίας, ή κάθε άλλης διαφορετικότητας, και κατηγορίας που προβλέπει ο Νόμος.