Επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση:

Βοηθός Λογιστή

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη (περιοχή Θέρμης) | Κωδ: AAT - 0122


Γενικά για τη VIPA

Η VIPA είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο εμπόριο ανακτημένων υλικών, με έδρα την Ελβετία και ηγετική θέση στην παγκόσμια Κυκλική Οικονομία. Στην Ελλάδα, απασχολούμε περισσότερους από 190 εργαζομένους στα κεντρικά της γραφεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Επιθυμούμε να προσλάβουμε έναν Βοηθό Λογιστή που θα ενταχθεί στην Οικονομική Διεύθυνση και θα ασχοληθεί με υποστηρικτικές λογιστικές εργασίες στα κεντρικά μας γραφεία στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύμβαση αορίστου χρόνου, πενθήμερη, 8ωρη απασχόληση, (Δευτέρα - Παρασκευή).


Γιατί η VIPA;

Για εμάς κάθε μέλος της ομάδας μας είναι σημαντικό, γι' αυτό το λόγο επενδύουμε στην εκπαίδευση και στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Παρέχουμε εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε ένα δυναμικό και γρήγορα αναπτυσσόμενο περιβάλλον.


Καθήκοντα και Αρμοδιότητες

 • Λογιστικές και οικονομικές καταχωρήσεις στη βάση δεδομένων

 • Διατήρηση οικονομικών αρχείων (εξόδα, συναλλαγές)

 • Διαχείριση τιμολογίων

 • Υποστήριξη τμημάτων της Οικονομικής Διεύθυνσης σε ένα εύρος λογιστικών εργασιών

 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας


Επιθυμητά Προσόντα και Δεξιότητες

 • Πτυχίο Οικονομικής κατεύθυνσης

 • Εμπειρία 3-4 ετών σε οργανωμένο λογιστήριο και ενασχόληση με βιβλία Γ' Κατηγορίας

 • Άριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας

 • Καλή λογιστική αντίληψη

 • Γνώση Η/Υ (Microsoft Office) και ERP συστημάτων

 • Ικανότητα διαχερίσης απόρρητων δεδομένων της εταιρίας

 • Εστίαση στη λεπτομέρεια και οργανωτικές δεξιότητες

 • Συνεργατικότητα και ομαδικό πνεύμα


Παροχές εταιρείας

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές

 • Ιδιωτική ασφάλιση υγείας και εταιρικό λάπτοπ

 • Ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη

 • Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε ένα μοντέρνο και πολυεθνικό εργασιακό περιβάλλον

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απολύτως εμπιστευτικές

Η VIPA είναι εργοδότης Ίσων Ευκαιριών. Όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης βασίζονται στην αξία, την ικανότητα και τις ανάγκες της εταιρίας. Δεν κάνουμε διακρίσεις με βάση την ηλικία, την εθνικότητα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις, τις απόψεις, την υγεία, την αναπηρία, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά που προβλέπει ο νόμος.